Projekt Silné stránky

Díky knize a online testu CliftonStrengths® pomáhám lidem s odkrýváním a rozvíjením jejich silných stránek a talentů.

Pro koho test je?

Pracovníci – objevíte svůj skutečný talent a získáte praktické informace pro jeho přeměnu na silné stránky. Dostanete jasnou nápovědu, co dělat a jak se chovat pro pracovní úspěch i osobní spokojenost.

Manažeři a podnikatelé – zjistíte talent a silné stránky svých lidí. Získáte příležitost každého z nich individuálně zapojit do činností, v nichž bude přirozeně vynikat. Přinese to výrazné zvýšení produktivity práce, větší spokojenost pracovníků a dlouhodobou loajalitu k vaší firmě. Vedení a řízení podle silných stránek je jedinečný nástroj pro zvyšování konkurenceschopnosti firmy.

Naleznete svůj talent a zjistíte, v čem jste jedineční

Odhalíte svých 5 nejsilnější talentů z celkového počtu 34 talentů. Výsledky testu jsou plně přizpůsobené na každého jednotlivce. Získáte svůj osobní profil. Celkově existuje více než 33 miliónů kombinací jednotlivých talentů. Ve spojení s individuální kombinací znalostí a zkušeností to dává jasnou informaci o jedinečnosti každého člověka na celém světě.

Úspěch v osobním i pracovním životě získáte tak, že se zaměříte na to, k čemu máte ty nejlepší předpoklady – rozvinete svůj talent s pomocí vhodných znalostí a dovedností a tím výrazně podpoříte své silné stránky. A nezapomeňte – Nikdy není pozdě!


SF_celni_strana

Více informací o knize a testu CliftonStrengths

Kniha stejně jako online test CliftonStrengths byly vytvořeny v roce 1998 společností Gallup na základě více než 40-ti letého výzkumu talentu, silných stránek a poradenství v oblasti rozvoje pracovníků a manažerů. V roce 2007 byla vydána nová, upřesněná verze knihy a testu CliftonStrengths. Součástí knihy je heslo pro přístup k testu a dále vysvětlení jeho výsledků

Do roku 2007 vykonalo test více než 2 milióny lidí ze 100 zemí světa. Kniha i test byly přeloženy do 20 jazyků (v současné době bohužel není dostupný v českém jazyce). Výsledky testu jsou dále anonymně využívány k vědeckým výzkumům a neustálému upřesňování testu.

Filozofie knihy a testu CliftonStrengths vychází z přesvědčení, že nalezení talentu, přeměna na silné stránky a jejich maximální využití přináší výrazně lepší pracovní výsledky i osobní spokojenost, než pouhé zlepšování slabých stránek. Tyto závěry byly potvrzeny řadou výzkumů, které společnost Gallup provedla. Na základě rozhovoru s více než 10 milióny lidí, bylo zjištěno, že pouze 30% lidí silně souhlasí s větou:

„Ve své práci mám každý den příležitost dělat to nejlepší, co umím.“

70% lidí nedělá bohužel ve své práci každý den to, co umí nejlépe a jejich talent zůstává nevyužit v neprospěch zaměstnavatelé i jich samotných.

Platí jedno pravidlo: „Pokud vás něco baví a využíváte to i ve své práci, tak jste v tom dobří!“

Zakoupením knihy a absolvováním testu CliftonStrengths získáte:

 • Otestování vašich vrozených schopností a identifikace 5 nejsilnějších talentů, na které byste se měli v životě zaměřit.
 • 10 rad a doporučení ke každému z vašich talentů, jak je přeměnit na silné stránky a kde najít své pracovní uplatnění. Celkově tak dostanete 50 rad a doporučení, jenž můžete postupně začlenit do vašeho života.
 • 3 tipy pro každý talent, jak jednat s lidmi, kteří jsou daným talentem obdařeni a chtějí ho rozvíjet.

Ceník

Kniha a test CliftonStrengths je v současné době pouze v anglickém jazyce. Nabízím vám však asistenci s testem v českém jazyce a taktéž překlad výsledků do češtiny.

Balíčky CliftonStrengths® pro osobní rozvoj

Název balíčku Obsah balíčku Cena bez DPH

Balíček A:

Test talentů CliftonStrengths® + konzultace s certifikovaným Gallup konzultantem

 • test CliftonStrengths (5 nejsilnějších talentů)
 • test osobních hodnot
 • 1,5 hod. konzultace výsledků obou testů se zaměřením na dosažení vašich osobních či pracovních cílů nebo odstranění největších odhalených problémů
 • konzultant má více než 8 let zkušeností s kariérovým poradenstvím
 • konzultant má více než 10 let zkušeností s managementem a více než 8 let zkušeností s podnikáním
 5900 Kč

Balíček B:

Test talentů CliftonStrengths® + konzultace s konzultantem bez certifikace

 • test CliftonStrengths (5 nejsilnějších talentů)
 • test osobních hodnot
 • 1,5 hod. konzultace výsledků obou testů se zaměřením na dosažení vašich osobních či pracovních cílů
 • konzultant bez certifikace Gallup
 3300 Kč

Balíček C:

Samostatný test talentů CliftonStrengths®

 • test CliftonStrengths (5 nejsilnějších talentů)
 • test osobních hodnot

2050 Kč

* V případě potřeby je možné čas pro konzultaci libovolně navýšit.

Entrepreneurial Profile 10 (EP10) pro manažerský a podnikatelský rozvoj

Název balíčku Obsah balíčku Cena bez DPH

Balíček 1:

 Test EP10TM + konzultace s certifikovaným Gallup konzultantem

 • test EP10
 • test osobních hodnot
 • 1,5 hod. konzultace výsledků obou testů se zaměřením na dosažení vašich pracovních cílů nebo odstranění největších odhalených problémů
 • konzultant má více než 10 let zkušeností s managementem a více než 8 let zkušeností s podnikáním

7500 Kč

* V případě potřeby je možné čas pro konzultaci libovolně navýšit.

 KONZULTACE A OBJEDNÁVKY

V případě, že budete chtít další informace, nebo rovnou objednat některý z balíčků, dejte mi to, prosím, vědět kontaktním formulářem.